Katolički kalendar - www.hkr.hr
Datum:
21. sijecnja 2018.
Svetac:
3. NEDJELJA KROZ GODINU,
Agneza, Janja, Neža
Događaj:
-
   
   
Traži po izraz Izlistaj cijeli kalendar 2018

Invalid procedure call or argument
datum svetac događaj