Katolički kalendar - www.hkr.hr
Datum:
21. ožujka 2018.
Svetac:
Kristijan, Vesna, Vlasta, Serapion
Događaj:
Medunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije,
Svjetski dan zaštite šuma
   
   
Traži po izraz Izlistaj cijeli kalendar 2018

Invalid procedure call or argument
datum svetac događaj