Katolički kalendar - www.hkr.hr
Datum:
23. studenog 2017.
Svetac:
Klement I., Kolumban, Lukrecija
Događaj:
Medunarodni humanitarni dan
   
   
Traži po izraz Izlistaj cijeli kalendar 2017

Invalid procedure call or argument
datum svetac događaj