Katolički kalendar - www.hkr.hr
Datum:
25. sijecnja 2018.
Svetac:
Obracenje sv. Pavla
Događaj:
Završetak molitvene osmine za jedinstvo kršcana
   
   
Traži po izraz Izlistaj cijeli kalendar 2018

Invalid procedure call or argument
datum svetac događaj