Katolički kalendar - www.hkr.hr
Datum:
26. sijecnja 2018.
Svetac:
Timotej, Tit, Bogoljub, Paula, Tonka
Događaj:
Medunarodni dan carine
Svjetski dan gubavaca
   
   
Traži po izraz Izlistaj cijeli kalendar 2018

Invalid procedure call or argument
datum svetac događaj