Katolički kalendar - www.hkr.hr
Datum:
27. sijecnja 2018.
Svetac:
Andela Merici, Andelka, Julijan
Događaj:
Medunarodni dan sjecanja na Holokaust
   
   
Traži po izraz Izlistaj cijeli kalendar 2018

Invalid procedure call or argument
datum svetac događaj