Katolički kalendar - www.hkr.hr
Datum:
30. sijecnja 2018.
Svetac:
Martina, Gordana, Darinka
Događaj:
Svjetski dan oboljelih od gube
   
   
Traži po izraz Izlistaj cijeli kalendar 2018

Invalid procedure call or argument
datum svetac događaj