Sveti Pio V.
[ 4/30/2017 ]

I kao papa nastavio je živjeti skromno i jednostavno. Provodio je odluke Tridentskog sabora.
Danas je Sv. Pio V. papa, rođen 17. siječnja 1504. godine u gradiću Bosco u Italiji.

S 14 godina stupio je među dominikance, a za svećenika je zaređen u 24. godini.

Zbog učenosti, blagosti i pobožnosti poglavari su mu povjeravali odgovorne službe. Njegovo redovničko ime bilo je Mihajlo.

Kada je postao provincijal budno je pazio na svoju zajednicu da ostane vjerna Evanđelju.

Zbog njegove pravičnosti i pravovjernosti pozvali su ga u Rim da bude suradnik čuvenih inkvizitora.

U službi se pokazao vrlo pouzdan i doskora je imenovan biskupom, a potom i kardinalom.

Za Papu je izabran 07. siječnja 1566. godine uzevši ime Pio V.

Na papinski je tron došao svet čovjek. I kao papa nastavio je živjeti skromno i jednostavno, a takvu je strogost tražio i od svojih suradnika.

Iako je bio strog, u njemu se krilo blago i plemenito srce koje je imalo razumijevanja za svačije potrebe.

Kanio je provesti reformu Crkve koja joj je zaista bila potrebna.

Kao jednostavan čovjek znao je da reforma najbolje počinje iz vlastite kuće, pa je najprije reformirao papinski dvor, kurije i Rimsku biskupiju.

Za suradnike je uzeo vrijedne kardinale i druge iz rimskoga klera.

Prionuo je provedbi odluka Tridentskoga sabora.

Od biskupa je zahtijevao da stoluju u svojim biskupijama, sazivaju biskupske sinode, obavljaju vizitacije svojih biskupija, te bdiju nad klerom i pukom, kao i da promiču katehizaciju i pouku u vjeri.

Promicao je podizanje sjemeništa i poboljšanje uvjeta u njima. Izdao je 1566. godine Rimski katekizam na latinskom da bi župnicima olakšao pouku u vjeri.

Priredio je novi časoslov i misal koji je bio u uporabi sve do Drugoga vatikanskoga koncila.

Kad su Turci pobijeđeni kod Lepanta 1571. godine, na dan 7. listopada uveo je blagdan Naše Gospe od pobjede koji je papa Grgur XIII. preimenovao u blagdan Kraljice Sv. Krunice.

Tomu Akvinskoga je proglasio naučiteljem Crkve a njegovu 'Summu theologiae' obveznim udžbenikom za katolička učilišta. Papa Pio V. umro je 01. svibnja 1572. godine.

Žalost za Papom je bila sveopća, pa se tako ispunilo njegovo proročanstvo s preuzimanja službe.

Tijelo mu počiva u bazilici Sv. Marije Velike u Rimu.