Sveti Andrija
[ 11/30/2018 ]

'Prvopozvani', prvi je krenuo za Isusom, kojem je doveo i svoga brata Petra.

Prvi apostol koji je pošao za Isusom bio je sv. Andrija, zbog čega je i nazvan 'Prvopozvanim'. Rođen je u Betsaidi, bio je ribar na Genezaretskom jezeru, a potom i učenik Ivana Krstitelja. Za Isusom je pošao zajedno sa svojim bratom Šimunom, kojega je Isus prozvao Petrom. Novi zavjet ga spominje na više mjesta: kod umnažanja kruhova, Uzašašća i Duhova…

Nakon Isusova uzašašća Sveto pismo više ne spominje Andriju, ali ga zato spominju apokrifni spisi, koji nisu vjerodostojni. Otac crkvene povijesti Euzebije navodi da je Andrija propovijedao evanđelje među Skitima u današnjoj južnoj Rusiji. Spominju se i druga mjesta Andrijinog djelovanja; Bitinija u Maloj Aziji, Ukrajina, Bugarska, Albanija i Grčka u kojoj je podnio mučeništvo za vrijeme cara Nerona.

Prema predaji, bio je raspet na kosom, takozvanom 'Andrijinom križu'. Njegove relikvije prenesene su 356. godine u Carigrad, a 1208. godine u Amalfi, južno od Napulja. Glava sv. Andrije 1462. godine donesena je u Rim. Papa Pavao VI. tu je dragocjenu relikviju vratio u Grčku 1964. godine.

Ikonografi sv. Andriju redovito prikazuju s karakterističnim križem nalik slovu 'X' što je, prema grčkom pismu, kratica za Krista. U pučkoj pobožnosti zaštitnik je ribara, trgovaca ribom, rudara, užara i mesara. Kako se njegov spomendan slavi neposredno prije početka Došašća, uz njega se po Europi vežu različiti običaji.